Месец: м.г

Медиумите во служба на јавниот интерес, а не на партиите

Пишува: Џенис Сулимани Организирањето и дејствувањето на политичките партии претставува една движечка сила на демократските процеси. Партиите се разликуваат една од друга преку идеологијата што ја бранат, а нивната цел е власта – институционалната сила – за да владеат со политичките процеси кои се однесуваат на општиот интерес. Зборот партија (политичка) […]

Привлечен наслов да, ама не по цена на вистината

Насловот е реклама за текстот, привлечен излог кој читателот треба да го погледне, кој треба да го повика читателот да го прочита текстот. Сите новинарски кодекси предупредуваат дека сè почесто таблоидите, а многу често и другите медиуми во потрага по ексклузивност не го почитуваат правилото дека насловот мора да пласира виситна и не смее да манипулира со читателите и да ги залажува

Турли-тава од фашизам, јакобизам и путинизам

Острастеноста не му е непозната на новинарството, било да се работи за политичка, идеолошка, партиска, па и лична. Но, кога таа острастеност преминува во бескрупулозно оцрнување на избраниот противник, тоа може да испадне и смешно. Посебно кога сакате да дисквалификувате некого со видео старо цели 15 години

Зошто медиумско описменување?

Медиумската индустрија нудејќи ни безброј производи кои ги посакуваме – производи кои се добри за нас – истата произведува и нуди штетни производи со кои по налог ја контаминира нашата култура, образецот на секојдневниот живот. Токму оваа медиумска неписменост ја замаглува таа можност за разликување на добрите од лошите производи

Експлицитните содржини во медиумите и нивниот ефект врз децата

Моралните, верските и одредбите создадени од државата, повикуваат на контрола и менаџирање на експлицитните и вознемирувачки содржини. Што повеќе се зголемува свеста за општата медиумска култура кај новите генерации, толку повеќе ќе се намали количеството на овие содржини во медиумите   Пишува: Агрон Врангала   Секогаш се зборувало за влијанието […]