Ден: д.м.г

Потпишан текст – сигнал за поголема професионалност

Ставајќи ги своето име и презиме или само иницијалите, во случај на помали по обем новинарски производи, новинарот пред читателот, слушателот или гледачот, презема одговорност со својот професионален интегритет дека ќе го информира и едуцира според новинарските стандарди, односно дава своевидна гаранција дека ги почитува етичките норми на новинарството, сублимирани […]

Како новинарите да се заштитат од клевета?

  Во македонските медиуми, особено онлајн-изданијата, многу често може да се прочитаат информации со кои се клеветат одредени личности, јавни функционери или други личности од јавната сфера, без притоа да се води сметка за вистинитоста на информациите што се објавуваат. Има новинари што затскривајќи се зад терминот „шпекулации“, си дозволуваат […]