Ден: д.м.г

„Црн петок“ нема апсолутно никаква врска со продажба на робови

Текстот кој е предмет на оваа проверка содржи неточни информации во врска со значењето на терминот „црн петок“, пласирајќи им на читателите лажна слика за овој ден