Ден: д.м.г

Вест на која не ѝ се знае ни местото, ни времето, ни изворот

Станува збор за пример на вест во која насловот се употребува за да му ја “продаде” веста на читателот на начин што ветува премногу, а содржината, која се состои од вкупно две реченици, која е без извори и која е со речиси иста должина како и насловот, сосема разочарува и не го испорачува она што се ветува во насловот

Наставните програми мора медиумски „да се описменат“

Крајно неопходно е да се ревидираат наставните програми и програмите за медиумска писменост во основното образование и да се внесат содржини за критичко оценување и анализирање на медиумските содржини, а посебно на тие на кои учениците се најмногу изложени – социјалните мрежи и медиумите. Основната медиумска писменост мора да биде […]