Проектот е финансиран од Европската Унија
Со критично мислење до граѓани со медиумска умешност - КриТинк
Mendim kritik për qytetarë me shkathësi mediatike - CriThink
Critical Thinking for Mediawise Citizens - CriThink

Daily Archives: 11/04/2019

Известувањето за самоубиствата – професионално убиство на медиумите

Централното место во медиумскиот он-лајн простор последната недела го зазедоа вести поврзани со две самоубиства, од кои едно на јавна личност, а друго на лице кое не вршело никаква јавна функција. И во двата случаи насловите, но и содржината на вестите, беа преполни со сензационализам и непотребни детали за самоубиствата кои воопшто не се информации од јавен интерес. Најголем број од медиумите содржеа детали што се во спротивност на сите кодекси, етички правила и препораки за професионално известување при вакви случаи