Ден: д.м.г

Кичево: Информативна сесија за мали грантови од проектот КриТинк

Фондацијата Метаморфозис и Евротинк – Центар за европски стратегии ги покануваат локалните граѓански организации и медиуми од Југозападниот плански регион на информативна сесија во врска со Програмата за мали грантови во рамки на проектот „Со критичко мислење до граѓани со медиумска умешност – КриТинк“, поддржан од Европската Унија. Информативната сесија […]

Скопје: Информативна сесија за грантови од проектот КриТинк

Фондацијата Метаморфозис и Евротинк – Центар за европски стратегии ги покануваат локалните граѓански организации и медиуми од Скопскиот плански регион на информативна сесија во врска со Програмата за мали грантови во рамки на проектот „Со критичко мислење до граѓани со медиумска умешност – КриТинк“, поддржан од Европската Унија. Информативната сесија […]

Гевгелија: Информативна сесија за грантови од проектот КриТинк

Фондацијата Метаморфозис и Евротинк – Центар за европски стратегии ги покануваат локалните граѓански организации и медиуми од Југоисточниот плански регион на информативна сесија во врска со Програмата за мали грантови во рамки на проектот „Со критичко мислење до граѓани со медиумска умешност – КриТинк“, поддржан од Европската Унија. Информативната сесија […]

Струмица: Информативна сесија за грантови од проектот КриТинк

Фондацијата Метаморфозис и Евротинк – Центар за европски стратегии ги покануваат локалните граѓански организации и медиуми од Југоисточниот плански регион на информативна сесија во врска со Програмата за мали грантови во рамки на проектот „Со критичко мислење до граѓани со медиумска умешност – КриТинк“, поддржан од Европската Унија. Информативната сесија […]

Штип: Информативна сесија за грантови од проектот КриТинк

Фондацијата Метаморфозис и Евротинк – Центар за европски стратегии ги покануваат локалните граѓански организации и медиуми од Источниот плански регион на информативна сесија во врска со Програмата за мали грантови во рамки на проектот „Со критичко мислење до граѓани со медиумска умешност – КриТинк“, поддржан од Европската Унија. Информативната сесија […]