Month: November 2018

Kur mediat hyjnë në “offside” (pozitë jashtë loje)

Foto: Pexels

Foto: Pexels Me ose pa vetëdije në Republikën e Maqedonisë mediat dinë shpesh që para emrave të të akuzuarve, dënuarve apo të të arrestuarve të vendosin edhe etninë- në disa raste edhe religjionin. Krimi mundet edhe të motivohet nga faktorë të ndryshëm, megjithatë duhet bërë e qartë se krimi, amoraliteti […]

Tekst spekulativ për shitjen e veturës komunale

Teksti që e recensojmë nuk ofron dëshmi se vetura që ka qenë në pronësi të Komunës së Karposhit, kryetari aktual i komunës, Stefan Bogoev, ia ka shitur Vlladimir Nikolovskit, person për të cilin artikulli pretendon se është i afërt me LSDM-në, gjegjësisht shok i Bogoevit. Në tekst nuk ka as deklaratë nga personi, e as qëndrim nga Komuna e Karposhit për shitjen e veturës zyrtare. Komuna e Karposhit publikoi demant të këtij informacioni në faqen zyrtare të Komunës, ndërsa ai nuk u botua në medien që e publikoi lajmin.

Një titull që të premton kaq shumë dhe një tekst që të jep kaq pak

Screenshot nga lajmi që recensohet Është absorbuar nga të gjitha mediat shprehja “titulli shet” dhe ky rregull i pashkruar aplikohet pothuajse në krye të çdo artikulli. Në vetëm pak fjalë duhet të përfshishë informacion, të japësh mesazhin kryesor, ta bësh tërheqës shkrimin por të jetë i sakt dhe i qartë. […]