Month: November 2018

Lexuesi duhet të dijë se komentet nuk kanë vend në lajme

Screenshot nga lajmi që recensohet Është e patjetërsueshme për gazetarin që të “zhveshë” veten nga emocionet, vlerësimet personale, komentet dhe pikëpamjet e tij, përpara se të shkruajë një lajm. Ka raste kur komentet shfrytëzohen për të plotësuar një informacion, ndoshta për t’i dhënë më shumë ngjyrim lajmit, por është formë […]

Ecja në këmbë e prokurores së Prokurorisë Speciale Fatime Fetai, në asnjë mënyrë nuk është lajm me interes publik

Screenshot nga lajmi që recensohet Padyshim, disa informata që mediat i shndërrojnë në lajm aspak nuk kanë interes publik, janë të kota dhe aq më shumë do t’i interesonte publikut. I tillë është shembulli për shndërrimin në lajm, ecjen në këmbë të prokurores së Prokurorisë Speciale Fatime Fetai. Ky tekst, […]

Gazetari me porosi: Nuk kanë fakte, vetëm muhabete çajtoresh

Recension Visar Ganiu

Teksti që po e recensojmë është shembull se si nuk duhet të duket një produkt gazetaresk, sidomos kur u adresohet politikanëve. Mediat duhet të kërkojnë përgjegjësi nga bartësit e funksioneve politike dhe institucionet duke përdorur argumente ndërsa të dëshmojnë me video dhe foto të dokumentuara. Teksti në fjalë nuk ka argumente. Teksti në fjalë nuk ka fakte ndërsa e tërë qasja është krejtësisht e gabueshme dhe aspak objektive.

Trajnim për mendim kritik me organizatat qytetare

Në kuadër të projektit “Mendim kritik për qytetarë me shkathtësi mediatike – CriThink” prej 2 deri më 4 nëntor në Shkup u mbajt trajnim me grantistët e ciklit të parë, të cilin e realizuan Fondacioni Metamorfozis dhe Eurothink – Qendra për strategji evropiane. Përfaqësuesit e organizatave qytetare kishin mundësi të njoftohen me […]