Projekti është i financuar nga Bashkimi Evropian
Со критично мислење до граѓани со медиумска умешност - КриТинк
Mendim kritik për qytetarë me shkathësi mediatike - CriThink
Critical Thinking for Mediawise Citizens - CriThink
Home 2019

Yearly Archives: 2019

Mediat nuk duhet të krijojnë “drama” me ngjarje të supozuara

Kur gazetarët supozojnë në tekstet e tyre kjo gjë nuk siguron besueshmëri për lexuesit. Madje, kur supozimi përdoret në situata që i takojnë së kaluarës dhe që nuk ka...

Kur përgëzohet puna e një komune, nuk duhet tepruar me krahasime të padëshmuara

Paraqitja e komunave si më të mirat në raport me komunat tjera, është bërë traditë e disa mediave duke u bazuar kështu në burim të informatave të njëanshme –...

Inspektimi nga mbikëqyrja ka dallim, aq sa Këshilli i Evropës nga ai i BE-së

Para se të informatat të plasohen në publik, të njëjtat doemos duhet të kalojnë nëpërmjet filtrit të gazetarit: t'i verifikojë të njëjtat. Ka raste kur gazetari duhet t'i kontrollojë...

Titulli duhet të jetë i përshtatshëm me tekstin e lajmit dhe jo nxitës

Arsimi është një prej të drejtave themelore që e garanton Kushtetuta. Po ashtu, arsimimi në gjuhën amtare. Prej këtu duhet të fillojë iniciativa e çdo gazetari për të informuar...

Mediat nuk duhet të përhapin ende më shumë gjuhën diskriminuese dhe shovinizmin

Natyra multietnike e Maqedonisë së Veriut, ka krijuar një ambient ideal që individë të caktuar të shprehin gjuhë diskriminuese me tone të shovinizmit. Gjatë raportimit për dukuritë e tilla...