Day: February 4, 2019

Uebinare edukative në kuadër të projektit “KriThink” të dedikuara për publikun e gjerë

Fondacioni Metamorfozis në partneritet me EUROTHINK – Qendra për strategji evropiane gjatë muajit shkurt organizojnë uebinare të hapura publike në kuadër të aktiviteteve të parapara me projektin “Mendim kritik për qytetarë me shkathtësi mediatike – KriThink”. Dy uebinarët edukativë kanë për qëllim t’i rrisin dhe t’i avancojnë kapacitetet e organizatave […]