Projekti është i financuar nga Bashkimi Evropian
Со критично мислење до граѓани со медиумска умешност - КриТинк
Mendim kritik për qytetarë me shkathësi mediatike - CriThink
Critical Thinking for Mediawise Citizens - CriThink

Daily Archives: 11/03/2019

Në Manastir mbahet diskutimi në panel për njohuritë elementare mediatike dhe mendimin kritik

Më 1 mars të vititi 2019, në sallën e vogël të Qendrës për kulturë në Manastir u mbajt një diskutim në panel për njohuritë elementare mediatike dhe mendimin kritik...

Hulumtim: 58 për qind e qytetarëve do ta verifikonin burimin e informacionit, nëse lajmi...

Hulumtimi “Me mendim kritik deri te qytetarët me shkathtësi mediatike”, i realizuar nga organizata joqeveritare “Metamorfozis” dhe “Eurothink”, ka treguar se vetëm 58 për qind nga 301 të intervistuarve do ta vërtetonin...

Muhabeti i çarshisë nga mishtorja nuk është lajm

  Teksti që e recensojmë nuk ka asnjë kuptim, as domethënie. Ai më shumë i ngjan ndonjë tregimi nga çarshia se sa një teksti gazetaresk, sepse artikulli nuk i ka...