Category: Lajme

“Facebook”, “Google” dhe “Twitter” nën thjerrë të Komisionit Evropian

Komisioni vlerëson se tre kompanitë e mëdha të internetit janë duke ndërmarrë veprime për t’i pastruar platformat e tyre nga veprimet e dëmshme, spam-i dhe sjelljet joautentike të përdoruesve të tyre, por nuk është plotësisht të kënaqur me përparimin. “Facebook”-u që nga fillimi i këtij viti ka fshirë 8 rrjete të koordinuara për shkak të veprimeve joautentike (përfaqësim të rremë, spam-it, lajmeve të rreme etj.) nga vende të tilla si Maqedonia e Veriut, Kosova dhe Rusia.  

Verifikimi i fakteve është i rëndësishëm për çdo profesion, jo vetëm për gazetarinë

Këtë vit shënimi i kësaj dite është me rëndësi të veçantë për Fondacionin, sepse portali pëe llogaridhënie publike dhe transparencë „Vërtetmatës“ para pak kohësh edhe zyrtarisht u bë pjesë e Rrjetit ndërkombëtare për verifikimin e fakteve Rrjeti ndërkombëtar për verifikimin e fakteve (IFCN), në bashkëpunim me organizatat dhe anëtaret e ngjashme […]

Verifikimi i fakteve është i rëndësishëm për çdo profesion, jo vetëm për gazetarinë

Këtë vit shënimi i kësaj dite është me rëndësi të veçantë për Fondacionin pasi që portali për llogaridhënie publike dhe transparencë “Vërtetmatësi”, para pak kohësh edhe zyrtarisht u bë pjesë e Rrjetit Ndërkombëtar për Verifikimin e Fakteve Rrjeti ndërkombëtar për verifikimin e fakteve (IFCN), në bashkëpunim me organizatat dhe anëtaret e […]