Tag: Analogjia e rrejshme

Rrjetet sociale nuk janë matës të emocioneve të funksionarëve

Me zhvillimin e mundësive që i ofrojnë rrjetet sociale, është zhvilluar edhe mundësia për manipulim më të lehtë me lexuesit që nuk janë shumë në rrjedha me përditësimet teknologjike. Autorët e lajmeve përdorin teknika që manipulojnë sidomos persona të moshës më të rritur, që nuk kanë shumë njohuri për funksionimin […]

Ritet fetare dhe feja janë personale, nuk kushtëzojnë aktivitetet zyrtare

Shpesh tendenca e disa lajmeve joprofesionale vërehet që në titull. Këtë herë, analizës i është nënshtruar pikërisht një tekst i këtillë. Me prapavijë janë lidhur dy çështje që nuk shkojnë njëra me tjetrën, vetëm për t’u diskredituar një figurë politike. Linku deri te artikulli origjinal: Edhe pse është Ramazan, Talat […]

Mediat serioze nuk merrem me muhabete çajtoresh

Kur një ngjarje e caktuar ka interes publik dhe është qendër të vëmendjes, për shkak të interesimit të lexuesve, në numër shumë të madh rritet edhe numri i shkrimeve lidhur me atë temë. Shumica e mediave, kur gjenden para një ngjarjeje të tillë, fërkojnë duart dhe bëhen gati që ta […]

Është skandaloze sjellja e mediave kur nuk theksojnë dallimin mes komunikatës dhe lajmit

Foto nga lajmi qe recensohet

Komunikatat janë vlerësim ose pikëpamje e një institucioni, partie politike, organizate, etj. Si të tilla, nuk janë lajme sepse nuk kanë karakteristikat e një lajmi. Se cilat janë kriteret që e bëjnë këtë tekst joprofesional, i sqarojmë më poshtë. Linku deri te artikulli origjinal: Është skandaloze sjellja e pushtetit, i […]