Tag: Asaf Ademi

S’mund të ketë kritikë në një lajm pa mos pasur dëshmi

Askush nuk lexon një lajm për të mësuar mendimin e gazetarit për të. Vlerësimi i publikut ndërtohet mbi informacionet që merr mbi një zhvillim, të mbështetura nga disa burime informacioni, por gjithmonë sa më objektive që të jetë e mundur. Në lajmin që e recensojmë, nuk ka dëshmi, por ka […]