Tag: Thirrja në probabilitet

Lajmi nuk është hapësirë për idealizimin e figurave politike

Idealizimi dhe “mitizimi” i një figure politike nuk përbën lajm. Nuk përbën lajm as teksti që nuk përmban karakteristikat kryesore të një lajmi si faktet, argumentet, burimet e informacionit, qëndrimet zyrtare të palëve të involvuara. Në tekstin që e recensojmë, një figurë politike mveshet me petkun e të mistershmit dhe […]

Raporti Kosovë – Serbi, mediat e Maqedonisë së Veriut vazhdojnë të keqinformojnë dhe ndezin situatën

Tituj mediash për ngjarjet në Veri të Kosovës më 28 maj 2019

Ndërhyrja e policisë së Kosovës në Veri të Mitrovicës i përfshiu në propagandën serbe kundër Kosovës edhe mediat e Maqedonisë së Veriut, të cilat duke i pasur për burim të informacionit vetëm mediat serbe, ndërhyrjes së Njësitit Special të Kosovës më 28 maj 2019 ia mveshën petkun e nacionalizmit apo […]

Është skandaloze sjellja e mediave kur nuk theksojnë dallimin mes komunikatës dhe lajmit

Foto nga lajmi qe recensohet

Komunikatat janë vlerësim ose pikëpamje e një institucioni, partie politike, organizate, etj. Si të tilla, nuk janë lajme sepse nuk kanë karakteristikat e një lajmi. Se cilat janë kriteret që e bëjnë këtë tekst joprofesional, i sqarojmë më poshtë. Linku deri te artikulli origjinal: Është skandaloze sjellja e pushtetit, i […]

Klinika Universitare e Gjinekologjisë dhe Obstetrikës në Shkup ende nuk ka sistem të integruar

Për të bërë promovim medial të individëve të caktuar, bartës së funksioneve shtetërore, mediat dinë të mos japin të dhëna të mjaftueshme për atë që shkruajnë. Kjo bën që edhe lajmi të më pak i besueshëm madje dhe i pavërtetë.  Linku deri te artikulli: Klinika Universitare e Gjinekologjisë dhe Obstetrikës […]

Lexuesit të besojnë vetëm kur gazetari ka përdorur fakte dhe jo supozime

Screenshot nga lajmi që recensohet Thirrja në probabilitet dhe analogjia e rrejshme janë dy mekanizma për të manipuluar me opinion. Të dy mekanizmat e karakterizojnë produktin gazetaresk që sot po e recensojmë. Thirrja në probabilitet bëhet me tendencë që të besohet se diçka që mund të ndodhë është argument se […]