Ознака: автопат

Вест на која не ѝ се знае ни местото, ни времето, ни изворот

Станува збор за пример на вест во која насловот се употребува за да му ја “продаде” веста на читателот на начин што ветува премногу, а содржината, која се состои од вкупно две реченици, која е без извори и која е со речиси иста должина како и насловот, сосема разочарува и не го испорачува она што се ветува во насловот