Ознака: потпис

Потпишан текст – сигнал за поголема професионалност

Ставајќи ги своето име и презиме или само иницијалите, во случај на помали по обем новинарски производи, новинарот пред читателот, слушателот или гледачот, презема одговорност со својот професионален интегритет дека ќе го информира и едуцира според новинарските стандарди, односно дава своевидна гаранција дека ги почитува етичките норми на новинарството, сублимирани […]