Ознака: познати личности

Известувањето за самоубиствата – професионално убиство на медиумите

Централното место во медиумскиот он-лајн простор последната недела го зазедоа вести поврзани со две самоубиства, од кои едно на јавна личност, а друго на лице кое не вршело никаква јавна функција. И во двата случаи насловите, но и содржината на вестите, беа преполни со сензационализам и непотребни детали за самоубиствата кои воопшто не се информации од јавен интерес. Најголем број од медиумите содржеа детали што се во спротивност на сите кодекси, етички правила и препораки за професионално известување при вакви случаи