Ознака: заштита од клевета

Како новинарите да се заштитат од клевета?

  Во македонските медиуми, особено онлајн-изданијата, многу често може да се прочитаат информации со кои се клеветат одредени личности, јавни функционери или други личности од јавната сфера, без притоа да се води сметка за вистинитоста на информациите што се објавуваат. Има новинари што затскривајќи се зад терминот „шпекулации“, си дозволуваат […]