Ознака: заштита од клевета

Како новинарите да се заштитат од клевета?

  Во македонските медиуми, особено он-лајн изданијата, многу често може да се прочитаат информации со кои се клеветат одредени личности, јавни функционери или други личности од јавната сфера, без притоа да се води сметка за вистинитоста на информациите кои се објавуваат. Има новинари кои затскривајќи се зад терминот „шпекулации“ си […]