Проектот е финансиран од Европската Унија
Со критично мислење до граѓани со медиумска умешност - КриТинк
Mendim kritik për qytetarë me shkathësi mediatike - CriThink
Critical Thinking for Mediawise Citizens - CriThink

KОНТАКТ БРОЕВИ ДОКОЛКУ ВИ СЕ ПОЈАВАТ СИМПТОМПИ КАРАКТЕРИСТИЧНИ ЗА КОРОНАВИРУСОТ

KОНТАКТ БРОЕВИ ДОКОЛКУ ВИ СЕ ПОЈАВАТ СИМПТОМПИ КАРАКТЕРИСТИЧНИ ЗА КОРОНАВИРУСОТ

KОНТАКТ БРОЕВИ ДОКОЛКУ ВИ СЕ ПОЈАВАТ СИМПТОМПИ КАРАКТЕРИСТИЧНИ ЗА КОРОНАВИРУСОТ