Проектот е финансиран од Европската Унија
Со критично мислење до граѓани со медиумска умешност - КриТинк
Mendim kritik për qytetarë me shkathësi mediatike - CriThink
Critical Thinking for Mediawise Citizens - CriThink

KОНТАКТ БРОЕВИ ДОКОЛКУ ВИ СЕ ПОЈАВАТ СИМПТОМПИ КАРАКТЕРИСТИЧНИ ЗА КОРОНАВИРУСОТ

KОНТАКТ БРОЕВИ ДОКОЛКУ ВИ СЕ ПОЈАВАТ СИМПТОМПИ КАРАКТЕРИСТИЧНИ ЗА КОРОНАВИРУСОТ

numrat
broevi