Јутјуберска платформа за медиумска реформа

Шемата за мали грантови на проектот на проектот „Со критичко мислење до граѓани со медиумска умешност – КриТинк“ кој го спроведуваат Метаморфозис и ЕВРОТИНК, има за цел да им овозможи на локалните граѓански организации кои работат на основно, „грасрут“ ниво (анг. local grassroots civil society organizations), во партнерство со медиумите (локални или национални), да допрат до релевантните засегнати страни, и да им помогнат да се справат со нивните автентични перспективи.Во рамките на вториот циклус од шемата за мали грантови со финансиска поддршка на ЕУ од 6816 евра беше поддржано спроведувањето на проектот „Јутјуберска платформа за медиумска реформа“ од Здружението на граѓани „Скај Плус“.

Име на проектот Јутјуберска платформа за медиумска реформа
Грантист Здружение на граѓани Скај Плус
Медиумски партнер
Цели на проектот
  • Унапредување на медиумската писменост во општеството
  • Изработка на информативна јутјуб платформа за медиумски критички содржини
  • Изработка на медиумски содржини со аналитичка опсервација на лажните и манипултивни вести
Целна/и група/и  Средношколците, граѓанските организации и медиумите и граѓаните.
Плански регион Југоисточен регион
Локации Југоисточен регион
Главни активности А.1. Компаративна анализа за медиумската писменост меѓу средношколците по општини во Југоистокот

А.2. Едукативни работилници за препознавање на вистинска вест и манипулативни содржини.

А3.  Критичка опсервација на објавени содржини на онлајн медиумитe и нивно објавување

А.4.  Завршна дебата со млади, новинари и институции за предизвиците од ширење на лажни вести

А.5. Изработка на видео содржини за јутјуб каналот: „Јутјубери за медиумска писменост“ наменети за младата публика со пораки за препознавање лажни и манипулативни вести

Буџет  6816 евра