Проектот е финансиран од Европската Унија
Со критично мислење до граѓани со медиумска умешност - КриТинк
Mendim kritik për qytetarë me shkathësi mediatike - CriThink
Critical Thinking for Mediawise Citizens - CriThink

Ilustracija1

Погледнете ги стапалата – нов симптом кој се појавува во раната фаза на коронавирусот – IPortal
ilustracija1