Projekti është i financuar nga Bashkimi Evropian
Со критично мислење до граѓани со медиумска умешност - КриТинк
Mendim kritik për qytetarë me shkathësi mediatike - CriThink
Critical Thinking for Mediawise Citizens - CriThink

aaf624fe-808f-4141-9a46-c2a0b867ec8b

ad5d80fc-d61b-42e2-9acf-18338c252777
e461b67c-59af-4a27-8aa0-cf390261e1ec