Takim përmbyllës për brifing me grantistët e programit për grante të vogla në kuadër të projektit “KriThink”

Fondacioni për internet dhe shoqëri “Metamorfozis” dhe “Eurothink” – Qendra për strategji evropiane organizojnë takim përmbyllës për brifing me grantistët e programit për grante të vogla të projektit “KriThink”, i cili realizohet në periudhë për tre vitesh, me mbështetjen e Bashkimit Evropian.

Ngjarja do të mbahet më 14 maj 2019 (e martë) në orën 11:00, në Qendrën për resurse qytetare, Bul. “Shën Kiili dhe Metodi” nr. 50, rajoni 7 (përballë NLB), Shkup.

Qëllimi i takimit është përmes prezantimit të projekteve të realizuara të nxitet bashkëpunimi në fushën e zhvillimit të mendimit kritik dhe njohurive elementare mediatike në frymën e hapjes dhe bashkëpunimit të të gjitha palëve të interesuara. Me këtë rast, përfaqësuesit e gjashtë organizatave të shoqërisë civile do t’i prezantojnë rezultatet e zbatimit të projekteve të tyre; produktet që kanë dalë prej tyre; mësimet e nxjerra; dhe do t’i prezantojnë mundësitë për bashkëpunim të ardhshëm në këtë fushë ndërmjet organizatave lokale, mediave, OSHC-ve dhe palëve të tjera të interesuara në rajonet ku u zbatuan projektet.

 

10:30 – 11:00 Pranimi i mysafirëve
11:00 – 12:30 Prezantimi i rezultatetve që dolën nga projektet e programit për grante të vogla – brifing me gazetarët·         “Diversity media“, Shkup – “Të menduarit kritik për qytetarë aktivë“

·         DROM, Kumanovë – “Njohuritë elementare mediatike për të rinjtë“

·         FОKUS, Veles – “Lexo ndërmjet rreshtave”

·         GANIMED, Manastir – “Temë për dilemë”

·         МIES, Shkup – “Mos u bë shënjestër e mediave”

·         „Меdia plus“, Shtip – “Qytetar me njohuri elementare mediatike – për nder pas stres, gjeje lajmin e vërtetë“

 

Diskutim i hapur

 

12:30 – 13:00 Kafe dhe pije për freskim

Është paraparë që ngjarja të zgjasë një orë e gjysmë, me ç’rast organizatat e shoqërisë civile, mediat dhe institucionet relevante të ftuara do të kenë mundësinë të bashkëpunojnë midis palëve të interesuara për zgjerimin e aktiviteteve në fushën e njohurive elementare mediatike.