Day: April 25, 2019

“Facebook”, “Google” dhe “Twitter” nën thjerrë të Komisionit Evropian

Komisioni vlerëson se tre kompanitë e mëdha të internetit janë duke ndërmarrë veprime për t’i pastruar platformat e tyre nga veprimet e dëmshme, spam-i dhe sjelljet joautentike të përdoruesve të tyre, por nuk është plotësisht të kënaqur me përparimin. “Facebook”-u që nga fillimi i këtij viti ka fshirë 8 rrjete të koordinuara për shkak të veprimeve joautentike (përfaqësim të rremë, spam-it, lajmeve të rreme etj.) nga vende të tilla si Maqedonia e Veriut, Kosova dhe Rusia.