Projekti është i financuar nga Bashkimi Evropian
Со критично мислење до граѓани со медиумска умешност - КриТинк
Mendim kritik për qytetarë me shkathësi mediatike - CriThink
Critical Thinking for Mediawise Citizens - CriThink
Home Shkrime edukative

Shkrime edukative

Vaksinim informativ

Informacioni është si virus. Kur përçon të pavërteta të veshura me senzacion, ai përhapet me shpejtësi dhe ha “indin e shëndetshëm” të sistemit. Kur përcjell fakte pa konspiracione, ai hyn në simbiozë me "nikoqirët"...

Teori konspirative me përmasa pandemike

 Pandemia aktuale, e cila është shënuar me përhapje në të gjithë botën, shoqërohet gjithashtu nga një infodemi, gjegjësisht përmbytje e (keq) informacionit. Një fije e përbashkët e dy fenomeneve janë teoritë e konspiracionit mjekësor....

Teori të rrezikshme konspiracioni

Во основата на секој заговор е вградена опасноста од некаква закана, но и реалната можност од нејзино остварување. Во штетните теории на заговори оваа закана може да послужи како појдовен импулс за почеток на мобилизација и масовна организација, кој би водел до разорен след на настани со штетни и несогледливи последици

Teoritë e konspiracionit: Justifikim i mirë, kërkim për përgjigje ose përpjekje për bisedë

Конспиративните наративи претполагаат сложеност, а всушност се прости. Од збиената мрежа настани и поединци, по правило избиваат предвидливи шеми и обрасци: одделни или групирани моќници обично се посочувани како потајни злонамерници и главни виновници. Побудите за верување во теориите на заговори пак, се чинат предвидливи, но всушност се сложени. Тие служат да задоволат најразлични потреби: за опстанок (односно преживување), за увид и спознание (проживување) или припадност (дружење)

Teoria e konspiracionit si burg i padukshëm

Фасада од надмоќ и супериорност, но длабоко утврдено чувство на помала вредност. Недоверба кон другите и непријателство кон системот, како израз на сопствената несигурност и невклопеност. Тоа е сплет од особини што може да го зачаури поединецот во затворени системи на верување