Projekti është i financuar nga Bashkimi Evropian
Со критично мислење до граѓани со медиумска умешност - КриТинк
Mendim kritik për qytetarë me shkathësi mediatike - CriThink
Critical Thinking for Mediawise Citizens - CriThink
Home Shkrime edukative

Shkrime edukative

Dallimet dhe ngjajshmëritë mes gazetarisë dhe marrëdhënieve me publikun

Gazetaria dhe marrëdhëniet me publikun kanë shumë ngjashmëri por edhe shumë dallime njëra me tjetrën. Që të dyja profesionet janë në komunikim të vazhdueshëm me publikun. Ata tregojnë storije dhe bashkëveprojnë me audiencën, që...

Liria e (pa)kontestueshme e mediave dhe gazetarëve në RMV

Megjithëse liria e mediave është e drejtë e patjetërsueshme, ajo nuk është e pakontestueshme. Liria e shprehjes kontestohet nga Kodi Penal, me publikimin e e informatave që paraqesin “sekret zyrtar” dhe “sekret shtetëror”. Sipas...

Mënyra si gazetari shkruan për dhunën në familje ka ndikim në rritjen ose uljen...

Çdo artikull i keq në lajme për dhunën në familje është një mundësi e humbur për të parandaluar më shumë raste të ngjashme ose edhe humbje të jetëve. Kjo nënkupton se kur raporton për...

Duhet shumë kujdes kur raportohen sulmet ndaj mjekëve

Dhuna ndaj punëtorëve shëndetësorë duhet të raportohet në mënyrë profesionale, ngaqë në vend se të edukohet populli, mund t’i stimulojmë të njëjtët për të vepruar ngjashëm. Prandaj, media assesi nuk duhet të harrojë elementin...

Inspektimi nga mbikëqyrja ka dallim, aq sa Këshilli i Evropës nga ai i BE-së

Para se të informatat të plasohen në publik, të njëjtat doemos duhet të kalojnë nëpërmjet filtrit të gazetarit: t'i verifikojë të njëjtat. Ka raste kur gazetari duhet t'i kontrollojë dispozitat ligjore dhe statutet e...