Pasqyrë e dezinformatave dhe manipulimeve për koronavirusin e ri Kovid-19

Mirëserdhët në ueb-faqen speciale të CriThink-ut kushtuar pandemisë nga korona-virusi i ri Kovid-19 (novel corona virus COVID-19, 2019 n-Cov). Qëllimi i kësaj faqeje është t’i prezantojë burimet e verifikuara të informacioneve me interes publik dhe t’i dokumentojë llojet e ndryshme të dezinformatave, si formë e edukimit të qytetarëve, të cilët duke qenë të informuar do të mund të jenë më rezistues ndaj manipulimeve dhe panikut.  (Përmbledhja përditësohet për çdo ditë me shembuj të ri.)

Burimet zyrtare -ueb-faqe speciale me informacione ë të reja, rekomandime, pyetje të parashtruara shpesh dhe përgjigje nga autoritetet shëndetësore:

Lajme

DEZINFORMATAT MË TË REJA

Kornizat ligjore dhe standardet gazetareske

Dezinformatat në lidhje me natyrën e sëmundjes, parandalimin ose shërimin

Manipulimet politike në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Tentime për shfrytëzimin e skandalit me mjeken-drejtore të Klinikës për Dermatologji në Shkup, e cila është kthyer e infektuar nga rruga në Itali.

Diskreditimi i personaliteteve

Pohime të pavërtetuara shkencërisht të cilat e keqpërdorin fenë, besimet fetare ose besëtytnitë

Тeoritë e konspiracionit – tregime të pakonfirmuara efekti përfundimtar i të cilave është zvogëlimi i besimit në institucionet e sistemit dhe vlerat themelore të shoqërisë bashkëkohore

Kаrrem për klikime (click bait) – tërheqja e vizitave dhe e pëlqimeve (like) përmes senzacionalizmit dhe shpeshherë prezantimit të rrejshëm të ngjarjeve nga bota sikur të jenë të vendit, që të shkaktohen ndjenja negative të neverisë ose hidhërimit moral ndaj grupeve të njerëzve ose institucioneve

Dezinformata për dhe nga rajonin i Ballkanit

Dezinformata dhe propagandë në lidhje me vendet e tjera