Kontakti

Partnerë të projektit:

Fondacioni për internet dhe shoqëri “Metamorfozis”

www.metamorphosis.org.mk

Eurothink – Qendra për strategji evropiane
www.eurothink.mk


Personat për kontakt
:
Filip Stojanovski, udhëheqës i projektit, Metamorfozis

filip@metamorphosis.org.mk,
02 3109 325

Goran Llazarov, koordinator i projektit, Еurothink

goran.lazarov@eurothink.mk,
02 321 75 11