Kontakti


Partnerë të projektit:
Fondacioni për internet dhe shoqëri “Metamorfozis”
www.metamorphosis.org.mk

Eurothink – Qendra për strategji evropiane
www.eurothink.mk


Personat për kontakt
:
Filip Stojanovski, udhëheqës i projektit, Metamorfozis
filip@metamorphosis.org.mk, 02 3109 325]

Goran Llazarov, koordinator i projektit, Еurothink
goran.lazarov@eurothink.mk, 02 321 75 11