Контакт


Проектни партнери:
Фондација за интернет и општество „Метаморфозис“
www.metamorphosis.org.mk

Евротинк – центар за европски стратегии
www.eurothink.mk


Лиц
a за контакт:
Филип Стојановски, проектен раководител,
програмски директор, Метаморфозис
filip@metamorphosis.org.mk, 02 3109 325

Горан Лазаров, проектен координатор, Евротинк
goran.lazarov@eurothink.mk, 02 321 75 11