E-библиотека

Прирачници и упатства
Истражувања
Едукативни печатени материјали
Наставни помагала и материјали од обуки
Водичи и учебници
Други документи
Презентација на истражувањето за критичко мислење кај младите на Деновите на медиумска писменост (14.11.2019).
Програма за Денови на медиумска писменост 2019 година
Прирачник – Со критичко мислење до разобличување на дезинформации
Презентација – Втор повик за поддршка на локални граѓански организации – КриТинк
Говор на амбасадорот Жбогар на конференцијата е-Општество – Медиумски писмени граѓани за отчетни институци
Резултати од истражување за медиумска писменост и критичко мислење кај младите
ПОСТЕР_10 заповеди за безбедно сурфање на интернет
Креирање на политики- Документи за јавна политика и застапување
Критичко мислење
Управување со проектен циклус
Вовед во медиумска писменост
Ти одлучуваш – II издание
Професионално и одговорно новинарство
ИКТ Водич бр.10 – Говор на омраза на интернет
ИКТ Водич бр. 6 Како до Политика за приватност (второ издание)
ИКТ Водич бр.5 Безбедно на интернет – II издание
ИКТ Водич бр.4 Безбедност на информациите и зошто да се заштитиме
ИКТ Водич бр.3 Приватноста како основно човеково право
ИКТ Водич бр. 09 – Право на говор не е право на говор на омраза
Водич за родители за заштита на приватноста и личните податоци на децата на интернет
Parents’ Guide to Protecting Children’s Privacy and Personal Data on the Internet
Слобода на изразување и приватност во дигитална ера
Прирачник „е-Бонтонˮ
Прирачник за Едубунту Линукс – Како да го направите компјутерот полесен за употреба
Прирачник за [[вики]]
Онлајн активизам – Социјални медиуми за демократија
Како да ја заштитиме приватноста на mail
Како да ја заштитиме приватноста на Youtube
Како да ја заштитиме приватноста на Twitter
Како да ја заштитиме приватноста на Linkedin
Како да ја заштитиме приватноста на Facebook
Liberté d’expression & vie privée à l’ère numérique
ПОСТЕР : Повелба за правата на децата на интернет
Сајбернасилството… и тоа е насилство – II издание
Истражување за употребата на медиумите Медиумската писменост и саморегулацијата како услови за постигнување повисоки професионални стандарди и демократичност на медиумите
Пакет материјали за обука – Говор на омраза
Упатство за употреба на OpenOffice