E-Biblioteka

Doracakë dhe udhëzime
Hulumtime
Mjete ndihmëse mësimore dhe materiale nga trajnimet
Mjete ndihmëse mësimore dhe materiale nga trajnimet
Udhërrëfyes dhe tekste shkollore
Видеа
HULUMTIM MENDIMI KRITIK DHE ALFABETIZMI MEDIATIK TE TË RINJTË NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT
DORACAK: ME MENDIM KRITIK DERI TE DEMASKIMI I DEZINFORMATAVE
Si ta mbrojmë privatësinë në email
Si ta mbrojmë privatësinë në YouTube
Si ta mbrojmë privatësinë në Twitter
Si ta mbrojmë privatësinë në LINKEDIN
Si ta mbrojmë privatësinë në Facebook
Doracak për [[wiki]]
Слобода на изразување и приватност во дигитална ера
Parents’ Guide to Protecting Children’s Privacy and Personal Data on the Internet
Прирачник „е-Бонтонˮ
Прирачник за Едубунту Линукс – Како да го направите компјутерот полесен за употреба
Онлајн активизам – Социјални медиуми за демократија
Liberté d’expression & vie privée à l’ère numérique
ПОСТЕР : Повелба за правата на децата на интернет
Сајбернасилството… и тоа е насилство – II издание
Истражување за употребата на медиумите Медиумската писменост и саморегулацијата како услови за постигнување повисоки професионални стандарди и демократичност на медиумите
Пакет материјали за обука – Говор на омраза
Упатство за употреба на OpenOffice
Ditë e Re – Lajmet e rrejshme
Pasdite me Alsat – 08.02.2019
Pasdite me Alsat – 07.02.2019
Pasdite me Alsat – 06.02.2019
Pasdite me Alsat | 01.02.2019
Pasdite me Alsat | 30.01.2019