Projekti është i financuar nga Bashkimi Evropian
Со критично мислење до граѓани со медиумска умешност - КриТинк
Mendim kritik për qytetarë me shkathësi mediatike - CriThink
Critical Thinking for Mediawise Citizens - CriThink

AKTUALITET

Nuk janë arrestuar bashkëpunëtorë të ministrit Naqe Çulev

Dezinformimi, ngjallja e panikës në opinion dhe mos-verifikimi i lajmit janë tregues për mungesën e etikës dhe profesionalizmit në media. Lajmi duhet të jetë...

THIRRJE për përzgjedhjen e ekspertit-hulumtuesit në kuadër të projektit “Mendimi kritik...

1. Qëllimi i thirrjes Projekti Mendimi kritik për qytetarët me shkathtësi mediatike - Krithink (Critical Thinking for Mediawise Citizens – CriThink / IPA/2017/393-851), shih më...

Deepfake dhe avancimi i manipulimit online, sfida e radhës për shoqëritë...

Krijuesit e deepfake përdorin një shumëllojshmëri të teknikave, duke përfshirë ndërrimin e fytyrës, vendosjen e shprehjes së fytyres mbi fytyrën e dikujt tjetër, apo...