Tag: Teuta Arifi

Nuk është lajm informata me tendencë negative e shoqëruar me “burim anonim”

Kritika është anë e pandarë e informimit gazetaresk por është me vend atëherë kur ka bazë, kur është e arsyeshme, kur shpalosen fakte… Në rastin e tekstit që është analizuar, vendin e kritikës e kanë zënë komentet, të dhënat selektive dhe madje edhe të pavërteta. Lexuesi duhet të ketë kujdes […]

Ku është gazetari? I detyrohet ca sqarime lexuesit

Screenshot nga lajmi që recensohet

Screenshot nga lajmi që recensohet Njëvjetori i zgjedhjes së pushtetit lokal, ndryshimit të administratave komunale dhe personave që udhëheqin me to; moment i përshtatshëm që gazetarët të bëjnë një krahasim mes premtimeve dhe realizimeve. Një periudhë njëvjeçare, si gazetar, të siguron listë me fakte dhe dëshmi për punët e realizuara, […]