Tag: Teuta Arifi

Ku është gazetari? I detyrohet ca sqarime lexuesit

Screenshot nga lajmi që recensohet

Screenshot nga lajmi që recensohet Njëvjetori i zgjedhjes së pushtetit lokal, ndryshimit të administratave komunale dhe personave që udhëheqin me to; moment i përshtatshëm që gazetarët të bëjnë një krahasim mes premtimeve dhe realizimeve. Një periudhë njëvjeçare, si gazetar, të siguron listë me fakte dhe dëshmi për punët e realizuara, […]