Month: October 2018

Ku është gazetari? I detyrohet ca sqarime lexuesit

Screenshot nga lajmi që recensohet

Screenshot nga lajmi që recensohet Njëvjetori i zgjedhjes së pushtetit lokal, ndryshimit të administratave komunale dhe personave që udhëheqin me to; moment i përshtatshëm që gazetarët të bëjnë një krahasim mes premtimeve dhe realizimeve. Një periudhë njëvjeçare, si gazetar, të siguron listë me fakte dhe dëshmi për punët e realizuara, […]

Teksti i nënshkruar – sinjal për profesionalizëm më të madh

Duke e vendosur emrin dhe mbiemrin e tij/saj ose vetëm inicialet, në rast të produkteve më të vogla gazetareske, gazetari merr përgjegjësinë me integritetin e tij profesional para lexuesit, dëgjuesit ose shikuesit, se do ta informojë dhe edukojë sipas standardeve gazetareske, gjegjësisht jep një lloj garancie se i respekton normat etike të […]

Gazetari bën gabime kur nuk është i informuar sa duhet

Во текстот, кој е предмет на оваа рецензија, е направена грешка, така што личноста која се цитира е погрешно роднински поврзана со новинарот Борјан Јовановски. Тоа очигледно се должи на недоволната информираност