Ден: д.м.г

Со потсмев и исмејување, веста нема тежина

Потсмејувањето и исмеjувањето на функционерите не е нешто непознато ниту во нашиот медиумски простор ниту во светот. И тоа кога станува збор за нешто што е поврзано со неговата функција. Сè што е поврзано со неговата активност како државен службеник мора да се мери, контролира, може да има и доза […]

Проектот „Со критичко мислење до медиумски умешни граѓани“ спроведе серија вебинари за градење капацитет на граѓански организации

Во текот на февруари проектот „Со критичко мислење до граѓани со медиумска умешност – Критинк“ спроведе серија од три вебинари. Додека темите на вебинарите беа избрани според приоритетите искажани од субгрантистите од Програмата за мали грантови на проектот, тие беа отворени за јавноста како можност од нив да имаат полза […]