Проектот е финансиран од Европската Унија
Со критично мислење до граѓани со медиумска умешност - КриТинк
Mendim kritik për qytetarë me shkathësi mediatike - CriThink
Critical Thinking for Mediawise Citizens - CriThink

photo-of-person-typing-on-computer-keyboard-735911 (1)

илустрација1б
Screen Shot 2020-02-26 at 14.06.30