Category: Verifikimi i fakteve

Gazetari nuk guxon “të kall” me fyerje dhe nxitje!

Media është armë në dorën e gazetarit; armë me të cilën duhet të luftojë padrejtësitë, shkeljet, veprimet e jashtligjshme, korrupsionin, etj. Në dorën “e gabuar”, kjo armë edhe mund të keqpërdoret, për të bërë vetë gazetari padrejtësi dhe shkelje. Linku deri te artikulli origjinal: “Fatime Fetai: Mua më kall gjuha […]

S’mund të ketë kritikë në një lajm pa mos pasur dëshmi

Askush nuk lexon një lajm për të mësuar mendimin e gazetarit për të. Vlerësimi i publikut ndërtohet mbi informacionet që merr mbi një zhvillim, të mbështetura nga disa burime informacioni, por gjithmonë sa më objektive që të jetë e mundur. Në lajmin që e recensojmë, nuk ka dëshmi, por ka […]

Askush nuk ka të drejtë për fakte të veta: Tenderi i fituar nëpërmjet ankandit elektronik dhe atij në katër sy nuk është i njëjtë

Titulli i tekstit që e recensojmë është senzacionalist dhe i pasaktë. Në të thuhet se “bashkëshorti joformal i ministres Carovska ka fituar prokurime në katër sy”, mirëpo kompania MEPSO, përmes së cilës, ai, gjoja, i ka fituar tenderët, e demanton këtë lajm. Nga MEPSO-ja thonë se kontrata është lidhur në mënyrë transparente, në pajtim me Ligjin për furnizime publike.