Tag: njohuri elementare mediatike

U mbajt mbledhje e Rrjetit për njohuri elementare mediatike

Në takimin e sotëm të Rrjetit për njohuri elementare mediatike, u bisedua për aktivitetet e deritanishme të anëtarëve, projektet aktuale, si dhe për të ardhmen e Rrjetit dhe mundësinë e organizimit të ngjarjeve dhe aktiviteteve të përbashkëta. Përfaqësuesit e Institutit për media të Maqedonisë, Fondacionit “Metamorfozis” dhe Forumi arsimor rinor […]

Mediat duhet patjetër të mbrojnë privatësinë njerëzore dhe jo ta dëmtojnë atë

Mediat dhe gazetarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut (RMV) shpesh herë duke publikuar çfarëdoqoftë informate, kanë bërë shkelje të privatësisë të personave publik por edhe privat. Megjithëse shkelja e privatësisë parashihet në Kodin Penal, Kodin Etik të Gazetarëve dhe në Konventën evropiane për të drejtat e njeriut, ka raste […]

Takim përmbyllës për brifing me grantistët e programit për grante të vogla në kuadër të projektit “KriThink”

Fondacioni për internet dhe shoqëri “Metamorfozis” dhe “Eurothink” – Qendra për strategji evropiane organizojnë takim përmbyllës për brifing me grantistët e programit për grante të vogla të projektit “KriThink”, i cili realizohet në periudhë për tre vitesh, me mbështetjen e Bashkimit Evropian. Ngjarja do të mbahet më 14 maj 2019 […]

U mbajt uebinari i parë edukativ në kuadër të projektit KriThink

Javën e kaluar, u mbajt uebinari i parë nga seria e uebinareve edukative të dedikuara për grantistët e projektit KriThink, por edhe për publikun e gjerë që ka interes në fushat e: mediave, dezinformatave, njohurive elementare mediatike, marrëdhënieve me publikun. Ky uebinar që për temë kishte Organizimin e ngjarjeve u ndoq nga […]

Uebinare edukative në kuadër të projektit “KriThink” të dedikuara për publikun e gjerë

Fondacioni Metamorfozis në partneritet me EUROTHINK – Qendra për strategji evropiane gjatë muajit shkurt organizojnë uebinare të hapura publike në kuadër të aktiviteteve të parapara me projektin “Mendim kritik për qytetarë me shkathtësi mediatike – KriThink”. Dy uebinarët edukativë kanë për qëllim t’i rrisin dhe t’i avancojnë kapacitetet e organizatave […]