Интернет суперхерои

Шемата за мали грантови на проектот на проектот „Со критичко мислење до граѓани со медиумска умешност – КриТинк“ кој го спроведуваат Метаморфозис и ЕВРОТИНК, има за цел да им овозможи на локалните граѓански организации кои работат на основно, „грасрут“ ниво (анг. local grassroots civil society organizations), во партнерство со медиумите (локални или национални), да допрат до релевантните засегнати страни, и да им помогнат да се справат со нивните автентични перспективи.Во рамките на вториот циклус од шемата за мали грантови со финансиска поддршка на ЕУ од 7300 евра беше поддржано спроведувањето на проектот „Интернет суперхерои“ од Регионален центар за застапување.

Име на проектот  Интернет суперхерои
Грантист  Регионален центар за застапување
Медиумски партнер
Цели на проектот
  • Развивање на медиумската писменост кај млади со цел создавање критички однос кон медиумските содржини и интерактивност во дигитализираното општество како интегрален дел од ефикасна социјална трансформација
  • Развивање способност за ефикасно комуницирање преку слушање, разбирање и ширење информации и знаење преку медиумите
  • Создавање критички пристап кон медиумските содржини и пораки кои доаѓаат од различни видови медиуми
  • Ефикасно користење на медиумските технологии во пристапот, складирањето, пребарувањето и споделувањето содржини со цел да се задоволат потребите и интересите на поединецот на заедницата
Целна/и група/и  Основци  и средношколци од  училиштата во Делчево, медиумски    работници, граѓани  од Источниот регион
Плански регион  Источен регион
Локации  Делчево
Главни активности А.1. Прес конференција за најава на почеток на проект

А.2 Подготовка на лого и банер за видливост за проектот

А.3  Подготовка и емитување на пет емисии насловени како „Интернет суперхерои“ во партнерство со ТВ Стар кои ќе се снимаат во различни градови во Источна Македонија и ќе опфаќаат различни аспекти од областа медиумска писменост

А.4. Подготовка и печатење на постери за најава и едукативни флаери за Неделата против лажни вести

А.5. Доработка и подобрување на Веб страната на РЦЗ

А.6. Одбележување на недела на лажни вести (11-15 ноември) со низа активности и различни целни групи во Делчево

А.7. Прес конференција за завршување на проектот и промоција на постигнати резултати

Буџет  7300 евра