Информативна сесија за мали грантови во рамките на проектот КриТинк во Тетово

dav

 

Денеска во Тетово во просториите на граѓанската организација „Лоја“ се одржа првата инфо сесија поврзана со шемата за грантови кои ќе ги доделуваат Фондацијата Метаморфозис во партнерство со Евротинк – Центар за европски стратегии во рамките на проектот КриТинк.

 

Сесијата ја водеа Виолета Глигороска и Горан Лазаров од проектниот тим на КриТинк. Глигороска говореше за проектот кој двете организации го спроведуваат за неговите генерални и специфични цели, времетраењето на проектот како и за планираните активности. Горан лазаров даде вовед за грантовата шема, повикот за аплицирање роковите критериумите за аплицирање, легитимните активности, времетраењето начинот на финансирање и критериумите за селекција.

Информативниот документ во кој накратко е објаснет проектот  и грантовата шема беше дистрибуиран за сите учесници.

На инфо сесијата присуствуваа претставници од локалните граѓански организации како и претставниците од локалните радио, ТВ станици и онлајн медиуми. Тие активно учествуваа во дискусијата која на крајот на средбата најмногу беше исполнет со прашања за објаснување на повикот за аплицирање на шемата за мали грантови за локалните ГО.

Настанот го следеа 17 претставници на локалната ГО и медиумска заедница од Тетово.