Дали некој има докажано дека се врши прскање со отрови од воздух?