Сомнителните работи треба да се проверат, не своеволно да се коментираат

 

[Рецензија: Дали ПР-агенција ќе води маркетинг во ЈП „Водовод и канализација“?]

 

Текстот што го рецензираме наметнува прашања за наместен тендер во ЈП „Водовод и канализација“, но освен наметнатите прашања и дилеми, не нуди никакви одговори. Написот е нецелосен и тоа го прави и тендециозен.

Линк до оригиналниот напис: Дали ПР-агенција ќе води маркетинг во ЈП „Водовод и канализација“?

Датум и време на објавување: 20.8.2018

Датум на рецензирање: 24.8.2018

Рецензент: Ана Анастасовска

Сè погласни се шпекулациите дека мала ПР-агенција од Скопје, без никакво искуство во маркетинг, ќе биде одговорна за маркетинг-активностите во Јавното претпријатие „Водовод и канализација“.

Текстот на самиот почеток наведува дека се повикува на шпекулации оти мала ПР-агенција ќе биде одговорна за маркетингот на Јавното претпријатие „Водовод и канализација“. Штом некој се повикува на шпекулации, правилно е таквите шпкулации да се проверат, да се направи обид да се добијат информации од сите страни, со цел на читателот да му се пренесе вистината.

Тендерот што го има објавено Јавното претпријатие јасно кажува дека договорниот орган однапред фаворизира компанија што воопшто не работи услуги што се наведени во тендерската документација.

Текстот понатаму посочува дека тендерот за избор на компанија што ќе биде одговорна за маркетингот на претпријатието, е наместен, односно дека компанијата е однапред избрана.

Во маркетинг-круговите сè погласни се шпекулациите дека веќе однапред се знае која агенција ќе го добие бизнисот тежок 25 илјади евра. Агенцијатa, наводно, била блиска до висок функционер на власта, познат по голем број тендери и договори, во изминатиот период склучила голем број договори со јавни институции и со тоа инкасирала неколку стотици илјади евра, голем дел од нив за фиктивни и нереални услови.

Тука компанијата дури и се поврзува со висок функционер од власта, што веднаш кај читателот отвора сомнеж за наместен тендер и фаворизирање.

На листата со критериуми што треба да ги исполнува економскиот оператор е наведено дека компанијата треба во изминатите две години да соработувала со јавно претпријатие, а во последната година да имала склучено договор со јавно претпријатие со слична дејност како таа на „Водовод и канализација“, со што јасно се фаворизира агенција што во изминатиот период на друг начин остварила соработка со ЈП „Водовод и канализација“.

Истовремено претпријатието бара економскиот оператор да располага со специфичен кадар, кој подолго време работи во агенцијата и еден од условите е кадарот да познава албански, а не англиски јазик. Дополнително, потребно е агенцијата да биде дел од меѓународна мрежа и тоа да го докаже со соодветен сертификат.

Написот ги наведува условите на тендерот, кои, како што се нагласува се нелогични, што укажува на тоа дека фирмата што ќе се избере е однапред позната.

Прашањето дали тендерот е наместен е легитимно и новинарот треба да го наметне и постави ако смета дека има такво нешто. За условите наведени во тендерот, ако новинарот смета дека се нелогични, треба, исто така, да побара одговори од Јавното претпријатие, зошто е тоа така. Во текстот не е спорно сето тоа што се наметнува како дилема. Спорно е што не се побарани никакви одговори од ниту една страна и што на читателот му е оставено самиот да мисли дали ова е вистина или станува збор за тенденција да се оцрни името на ЈП „Водовод и канализација“. Наместо одговори, на читателот му се понудени тези од анонимни „познавачи на проблематиката“.

Познавачите на проблематиката коментираат дека ниту еден од условите не е неопхеден за квалитетно извршување на работите, туку само се стеснува просторот на конкуренцијата и истовремено се фаворизира економски оператор со кој веќе претходно е договорена соработка.

Кои се тие познавачи и зошто тие не се наведени со име и презиме? Во текстот треба да има изјави од тие познавачи за нивните тези да бидат веродостојни. Вака, каков што е текстот во последниот пасус, остава впечаток дека станува збор за коментирање и своеволно презентирање на фактите.

Наместо да бидат побарани одговори, текстот, целосно гледано, се сведува на рекла-кажала муабети. Ако темата била обработена професионално новинарски, би имала поголема тежина. Вака како што е, написот е петпарачки.