Hulumtim nga IMM: Çfarë mendojnë qytetarët për mbulimin mediatik gjatë pandemisë

Instituti Maqedonas i Mediumeve në bashkëpunim me agjencinë M-Prospect, zhvilluan një studim mbi qëndrimet e qytetarëve ndaj raportimit të mediave gjatë pandemisë me Kovid-19. Sondazhi u krye me telefon, në periudhën nga 14 dhjetor deri më 20 dhjetor 2020, në një mostër të rastësishme prej 1,003 të anketuarve, raporton “Krithink”.

Të anketuarit u pyetën se sa pajtoheshin me pikëpamjen që “media raportoi në mënyrë profesionale dhe të paanshme gjatë pandemisë Kovid-19”. Sipas përgjigjeve të tyre, çdo i katërti i anketuar (25%) pajtohet plotësisht me këtë deklaratë, 39% disi pajtohen, 21.8% disi nuk pajtohen, dhe 13.6% nuk ​​pajtohen aspak. 64.1% mendojnë se është raportuar në mënyrë profesionale dhe të paanshme, dhe përqindja e atyre që nuk pajtohen me këtë është 35.4%.

Si media ku vihen re më shpesh keqinformimi dhe dezinformimi, të anketuarit më shpesh përmendin mediat sociale (28.8%) dhe kanalet televizive (26.8%). Pothuajse 19% e të anketuarve u përgjigjën se vunë re dezinformata dhe keqinformime në portalet e internetit, 8.7% në mediat e shkruara dhe rreth 4% në radio. 12% nuk ​​kanë vërejtur dezinformata dhe keqinformime. Vihet re që brezat e rinj nga 18 deri në 39 vjeç theksojnë mediat sociale dhe portalet si lloje mediash në të cilat vunë re keqinformime dhe dezinformime, në krahasim me ato më të vjetra, veçanërisht ato mbi 50 vjeç, të cilët e theksojnë më shumë televizionin si një burimi i keqinformimit dhe dezinformimit.

Nga ata që përmendën mediat sociale si burim i keqinformimit dhe dezinformimit, përqindja më e madhe (84.5%) përmendi Facebook-un, 7.6% përmendën YouTube dhe 5.8% theksuan rrjetin social Twitter.

Si tema në të cilat të anketuarit vunë re keqinformim dhe dezinformimin, në përqindjen më të madhe (22.7%) u tregua numri i të infektuarve me virusin, pastaj siguria e vaksinës (13.7%), mënyrat e trajtimit të virusit (12.1%) ), origjina e virusit (11.3%), disponueshmëria e testeve (11.2%), festimi i Bajramit dhe Pashkëve (8.8%), zgjedhjet parlamentare dhe pandemia (4.7%) dhe fillimi i vitit shkollor gjatë krizës (2.7%). 8.4% nuk ​​kanë vërejtur dezinformata dhe keqinformime.

Ndërsa për atë se kush krijon dezinformata dhe keqinformime, çdo i katërti i anketuar mendon se ata janë parti politike dhe elita (25.5%), më shumë se një e pesta (22.5%) mendojnë se janë vetë gazetarët dhe media, 19.3% theksuan individët në rrjete sociale, dhe 12.7% ishin të alokuar nga autoritetet shëndetësore. Ekspertët mjekësorë dhe aktorët ndërkombëtarë u treguan nga 3% e të anketuarve.

Dy të tretat e të anketuarve (69.6%) janë të kënaqur me cilësinë e informacionit të siguruar nga institucionet gjatë pandemisë, 22% thanë se ishin plotësisht të kënaqur, dhe 47.6% disi të kënaqur.

Hulumtimin e plotë se çfarë mendojnë qytetarët për mbulimin mediatik gjatë pandemisë Kovid-19 mund ta lexoni këtu.