Impresum

Projektin “Të menduarit kritik për qytetarët me aftësi mediatike – CriThink” e zbaton Fondacioni Metamorfozis në partneritet me Qendrën për strategji evropiane “Eurothink” me mbështetje nga Bashkimi Evropian.

Ekipi i projektit

Udhëheqës i projektit: Filip Stojanovski
Koordinator i projektit: Goran Llazarov

Redaktor i përmbajtjeve në gjuhën maqedonase: Vlladimir Petreski
Redaktore e përmbajtjeve në gjuhën shqipe: Elida Zylbeari

Përkthimi: Valon Abdiu
Ueb-administrator: Filip Neshkoski

 

Në punën e tij ekipi i projektit CriThink udhëhiqet nga Kodi i gazetarëve të Maqedonisë.

 

Adresa e botuesit:

Fondacioni për internet dhe shoqëri Metamorfozis

Adresa: rr. “Apostoll Gusllarot” nr. 40, 1000 Shkup, Maqedonia

Е-mail-i: info [AT] metamorphosis.org.mk

Telefoni: +389 2 3109 325

Formulari për kontakt