Tag: media

Mediat duhet patjetër të mbrojnë privatësinë njerëzore dhe jo ta dëmtojnë atë

Mediat dhe gazetarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut (RMV) shpesh herë duke publikuar çfarëdoqoftë informate, kanë bërë shkelje të privatësisë të personave publik por edhe privat. Megjithëse shkelja e privatësisë parashihet në Kodin Penal, Kodin Etik të Gazetarëve dhe në Konventën evropiane për të drejtat e njeriut, ka raste […]

U mbajt uebinari i parë edukativ në kuadër të projektit KriThink

Javën e kaluar, u mbajt uebinari i parë nga seria e uebinareve edukative të dedikuara për grantistët e projektit KriThink, por edhe për publikun e gjerë që ka interes në fushat e: mediave, dezinformatave, njohurive elementare mediatike, marrëdhënieve me publikun. Ky uebinar që për temë kishte Organizimin e ngjarjeve u ndoq nga […]