Покана за онлајн-настани за постигнувањата на локалните грантови од „Критинк“

Во периодот меѓу 28 септември и 1 октомври ќе се одржи серија јавни онлајн-настани за претставување на локалните проекти финансиски поддржани од Европската Унија преку Вториот циклус на шемата за мали грантови од проектот „Со критичко мислење до граѓани со медиумска умешност – Критинк“ во периодот од октомври 2019 г. до јуни 2020 г.

Агендата на секој од настаните опфаќа два дела. Во првиот дел преку кратки презентации грантистите на „Критинк“ ќе ги претстават постигнувањата и искуствата од спроведувањето на проектите за јавна едукација за медиумска писменост и критичко мислење, по што ќе следува дискусија со учесниците за идентификуваните потреби на локално ниво, како и можностите за соработка со сите  релевантни чинители и институции.

Настаните ќе бидат отворени за јавноста и ќе се одвиваат според следниот распоред:

Плански регион   Грантисти   Време Пристап
Скопски и Североисточен 1. Рома Прогрес
2. Здружение „Центар за аудиовизуелни уметности“
3. Контрапункт
4. Диверзити Медиа
5. МИЕС
6. КриејтивЕјт
28.9.2020

11 часот

Zoom link
Meeting ID: 93271046917
Passcode: 858580

Facebook event

Полошки 1. Здружение „Мултикултура“ -Тетово
2. Центар за развој на медиумите на заедниците МЕДИУМ
29.9.2020

11 часот

Facebook event

Источен  и  Југоисточен 1. Здружение на граѓани „Медиа плус“
2. Регионален центар за застапување
3. Здружение на граѓани „Скај Плус“
4. Мултус
30.9.2020

11 часот

Zoom link
Meeting ID: 93545393359
Passcode: 481700

Facebook event

Југозападен, Пелагониски и Вардарски 1. Здружение за мултикултурна интеграција „Инклузија“
2. Фондација за локален развој и демократија „Фокус“ Велес
3. Асоцијација за граѓанска толеранција и соработка Прилеп (АГТИС)
4. Здружение за развој на граѓанско образование и цивилно општество ГАНИМЕД
1.10.2020

11 часот

Zoom link
Meeting ID:
98566800503
Passcode: 623036

Facebook event

 

Сите настани ќе бидат емитувани во живо и на „Фејсбук“ преку официјалната страница на „Критинк“ (facebook.com/kritink.mk). Настаните и дискусиите ќе бидат снимани и по завршувањето снимките ќе бидат јавно достапни онлајн преку е-библиотеката на веб-страницата на „Критинк“.