Nxënësit nuk do të kalojnë tërë verën në shkollë

Në Facebook u shfaq në postim, në të cilin  thuhet se “Viti shkollor do të zgjasë deri më 31 gusht 2021.” Në Lajmi thuhet se “qeveria ka vendosur të zgjasë vitin shkollor deri më 31 gusht, 2021.”

Në formën se si është publikuar ky postim, por edhe titulli i lajmit, sugjerohet që studentët që filluan vitin e ri shkollor dje, më 1 tetor, ta përfundojnë atë më 31 gusht të vitit të ardhshëm. Megjithëse nuk është theksuar në mënyrë rigoroze, prindërit dhe vetë nxënësit kanë përshtypjen se do të jenë të lidhur me shkollën gjatë gjithë verës, përkatësisht se do t’u merret pushimi veror. Kjo edhe më shumë sepse këtë vit, për shkak të pandemisë, fillimi i vitit shkollor u vonua.

Si fakt për konstatimin në lajme, u transmetua një segment i Vendimit të Qeverisë së RMV-së nga një seancë e mbajtur më 27 shtator, e cila i referohet fillimit dhe mbarimit të vitit shkollor. I gjithë vendimi mund të shihet këtu .

Problemi është se këtu nuk bëhet asnjë dallim midis një viti akademik dhe një viti shkollor. Viti akademik rregullisht zgjat deri në fund të gushtit, pra deri më 31 gusht. Sidoqoftë, klasat e rregullta, përkatësisht viti shkollor, tradicionalisht mbarojnë më 10 qershor. Vendimi i Qeverisë, mbi të cilin bazohen postimet dhe lajmet, nuk thotë asgjë për ndonjë ndryshim në lidhje me vitin shkollor.

Lexuesit mund ta shohin këtë duke parë vendimin për këtë temë nëse shikojnë Gazetën Zyrtare të Vitit pa Covid-19, për shembull, këtë, botuar më 15 gusht 2016 (faqe 7), ku neni 2 thotë se

Viti akademik në shkollat ​​fillore fillon më 1 shtator 2016 dhe mbaron më 31 gusht 2017. Viti shkollor fillon më 1 shtator 2016 dhe mbaron më 9 qershor 2017. ”

– Vendimi i marrë në lidhje me vitin akademik 2020/2021 është identik me të gjitha vitet e mëparshme, me këtë herë fillon më 1 tetor, në vend të 1 shtatorit. Siç dihet, fillimi u shty për shkak të kohës shtesë të nevojshme për ta organizuar atë – tha zëdhënëja në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, Irena Smiljanska. Zëdhënësja thekson se viti shkollor është shkurtuar, dhe se viti akademik mbetet i njëjtë.

Kohëzgjatja e vitit shkollor gjatë korrikut dhe gushtit lidhet me detyrimet e stafit mësimdhënës, por edhe me nxënësit që kanë nota të dobëta dhe të cilëve u duhet t’i korrigjojnë ato në atë periudhë, në rast merren rezultate pozitive, të mund të regjistrohen në vitin e ardhshëm shkollor.

Prandaj, ky postim, si dhe artikulli që çon në lidhjen në të, çojnë në një përshtypje të gabuar dhe sjellin konfuzion dhe keqkuprime të lexuesve, mbi të gjitha, tek nxënësit dhe prindërit e tyre.
(vertetmates.mk)