Heshtje parazgjedhore

Të respektuar lexues,

Heshtja parazgjedhore zgjat duke filluar sot nga ora 24:00 e deri të mërkurën në orën 21:00 (15 korrik 2020). Si përpara çdo zgjedhjeje, edhe kësaj here, “Krithink” nuk do të publikojë përmbajtje që kanë të bëjnë me zgjedhjet – as në ueb-faqen e saj, as në faqet dhe profilet e ueb-faqeve në rrjetet sociale.

Këtu mund të gjeni më shumë informacione për mënyrë se si do të sillet “Krithink” gjatë heshtjes parazgjedhore.