Стоп за лажните вести и манипулации!

Младите средношколци од Скопје, Кочани и Кавадарци покажаа голем интерес за подигнување на медиумската култура и развој на критичката мисла преку препознавање на информациите кои ги примаат. Повеќе од 40 млади заземаа активно учество на обуката -“Ромите и медиумите” за препознавање на лажни вести и користење на дигитални медиуми.

Обуката беше поддржана од Македонскиот Институт за Медиуми.